tasava

Sök

Tasava Dagbehandling

Utvärdering av ungdomars genomsnittliga behandlingstid och vad ungdomarna

gör efter avslutad behandling.

 

 

Perioden våren –99 till -0806 har 48 ungdomar genomgått och avslutat behandling på Tasava Dagbehandling.

Den genomsnittliga placeringstiden under perioden 0401-0806 var 14,4 månader.

 

 

 

 

Vad ungdomarna gör efter avslutad behandling.

 

 

 

 

 

 

.

 

 

Copyright © tasava. Alla rättigheter reserverade Användarvillkor. Integritetspolicy.